I. Spirituális gyógyító képzés

Tanfolyamvezető:
Majoros János Károly
T. gy. oktató, ETI bioenergetika és reflexológia vizsgáztató
                                                                
Alapvető tudnivalók arról, hogy miért kaptunk fizikai testet, és mi a szerepünk a fizikai világban. Akik ebben a degradált korszakban spiritualitással foglalkoznak, valamikor egy vagy több korábbi életükben megérintette őket a magas rezgésszintű állapot. Minél öregebb a lélek, minél több emberi élete volt, egyre több tapasztalatot gyűjtött össze. Lehet, hogy kűlső szemlélőnek látszólag nem tűnik ki a többiek közül, mégis jobban betartja az Isteni Törvényt, nyitottabb a szíve, könnyebben nyit a felsőbb szintek felé, jobban is tartja ezt a kapcsolatot.  Egy fiatal lélek, akinek csupán néhány emberi élete volt, az kevésbé fordul a különleges lelki értékek kifejlesztése felé. Azonban nincs más választásunk, az emberi létforma az egyetlen fejlődési lehetőség, hogy a konfliktusok, akadályok jelzésrendszerét megtanuljuk felismerni, továbbá a beavatások, áldások kegyelmi állapota által magunkat és az erre nyitottakat tisztítani, harmonizálni, újra visszavinni az egység állapotába. Utóbbi a buddhista, a hindu és a keresztény beavatási rendszerek által történik. Ez valódi, megtapasztalható testi-lelki hatásokkal, tisztulásokkal jár!
Az emberi energiarendszer hibáinak érzékelése, azaz az állapotfelmérés módszerei fontos szerepet játszanak a tanulandók között. Az öt érzékszervi tudat / főleg a látástudat és tapintásérzék/ tisztításának elmélete és gyakorlata, valamint ez által a külső és belső világunk megismerésének a folyamata a lényegi kérdés. Ahogy időközben egyre nyitottabbakká és felkészültebbekké válnak a résztvevők, annál inkább veszik a finomabb, magasabb szintű rezgéseket.
Aki érti-érzi, az tudja, hogy nem csak szóbeli átadás történik az előadás közben, hanem egy állandó, erős energiatérben „történnek az események”. Ez egy folyamatos energiakezelést is jelent, mely által a résztvevők energiaszintje – nyitottságuk függvényében – többszázszorosára /vagy többre/ emelkedhet az átlagemberhez viszonyítva. A megvalósítási képesség az energiaszint növekedésével arányos!             A jelenlévők igényeire és korábbi ismereteire alapozva egy egységes szemlélet kialakítását érjük el a hét fő témakör elméletével és gyakorlatával a 7x8 órás előadás-sorozat alatt. Az egyes tanfolyamok külön-külön is látogathatók egyéni érdeklődésnek megfelelően. Aki még tovább szeretne fejlődni, esetleg egyéni vállalkozást szeretne alapítani, annak nyitva áll a lehetőség, hogy  személy szerinti további alkalmakon vegyen részt, pl. speciális asztrológiai kurzuson, vagy különleges karmikus meditációs ismeretekhez juthasson.       Pl..       helyi önkormányzatnál kiváltható tevékenység: 960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás. Oklevél lehetőséggel. Bioenergetika és Radiesztézia jegyzetek kaphatók!
A hét+2 fő témakör:

Bioenergetikai alapozó (az energiarendszer felépítése és a tisztítási alapok); Radiesztézia (érzékelések az emberi energiarendszerben és a környezetben); Angyali erőterek (kapcsolatfelvétel a Felső Részünkkel); Új kristálytan(kristályok, gyógynövénykeverékek aktivizálása, a reflexzónákon és meridiánokon való alkalmazása); Energetikai asztrológia(testrészek, szervek, érzelmek jelzésrendszere, mint meditációs segédlet az életvezetési akadályok feloldásában); Szellemtan (az újratestesülések elmélete, továbbá az elhúnyt rokonaink tisztítása); Meditációs ismeretek (Beavatási rendszerek, karmikus tisztítások, magunk és mások harmonizálása-múltban, jelenben, jövőben).  Továbbá a holografikus  reflexterületek és a meridiánok rendszerének ismeretei, a „3 sáv módszere”, ezek állapotfelmérése 3. szemmel, tisztításuk-harmonizálásuk  meditációval és aktivizált kristályokkal-gyógynövénykeverékekkel.

A tanfolyam helyszíne: Bp., VII., Erzsébet krt. 44-46.  III. 23.
Jelentkezés és  konzultáció:  mobli: 06-30-542-92-73,    városi telefon: 34-14-937   www.radiesztezia.yolasite.com
A tanfolyam kedvezményes díja:18 000 Ft/nap Tehetségeseknek további kedvezmények!

II. Magas szintű bionergetikai alapozó kezdőknek és haladóknak 

Tanfolyamvezető:
Majoros János Károly
ETI bionergetika és reflexológia vizsgáztató


Alapvető tudnivalók arról, hogy miért kaptunk fizikai testet, és mi a szerepünk a fizikai világban.
Az öt érzékszervi tudat tisztításának elmélete és gyakorlata, valamint ez által a külső és belső világunk megismerésének a folyamata. Ahogy időközben egyre nyitottabbakká és felkészültebbekké válnak a résztvevők, annál inkább veszik a finomabb, magasabb szintű rezgéseket.
Aki érti-érzi, az tudja, hogy nem csak szóbeli átadás történik az előadás közben, hanem egy állandó, erős energiatérben „történnek az események”. Ez egy folyamatos energiakezelést is jelent, mely által a résztvevők energiaszintje – nyitottságuk függvényében – többszázszorosára emelkedhet az átlagemberhez viszonyítva. A megvalósítási képesség az energiaszint növekedésével arányos!  A jelenlévők igényeire és korábbi ismereteire alapozva egy egységes szemlélet kialakítását érjük el a hét fő témakör elméletével és gyakorlatával a 7x8 órás előadás-sorozat alatt. Az egyes tanfolyamok külön-külön is látogathatók egyéni érdeklődésnek megfelelően.   
A hét fő témakör:
Bioenergetikai alapozó; Radiesztézia (érzékelések az emberi energiarendszerben és a környezetben); Angyali erőterek; Új kristálytan; Energetikai, egészségügyi asztrológia; Szellemtan (elhunyt rokonaink tisztítása); Meditációs ismeretek. 

Az első 8 órás alkalom  részletes témái:

1.Hogyan fogjunk hozzá problémáink felderítéséhez, diagnosztikus és terápiás lehetőségek. A természetgyógyászati módszerek egységes megközelítése, a (bio)-energetika, a radiesztézia, az asztrológia és a szellemtan (reinkarnáció tana) alapján.
2.Az emberi energiarendszer felépítése:
Az öt energiatest (kauzál, mentál, asztrál, éter, fizikai) tulajdonságai.
Az energiaközpontok, csakrák összefüggése a létsíkokkal (ásványi, növényi, állati, emberi, isteni), az elemekkel (föld, víz, tűz, levegő, éter), az érzékszervi tudatokkal (látás-, íz-, szaglás-, hallás-, tapintás, ill. belső szervérzet tudat) és a földsugárzásokkal (Hartmann, vízér, magma, ley és világűr).
3.A fő negatív érzelmek az agresszió vagy düh, a félelem, a mohóság, a ragaszkodás (féltés és féltékenység), a nemtudás, az irigység és a gőg betegség okozó hatása, ezek összefüggései a testrészekkel, szervekkel, csakrákkal.
4.A buddhista, a hindu és a keresztény meditációs módszerek.
5.A hatékony meditációhoz szükséges megváltozott tudatállapot elérése. Hogyan harmonizáljuk energiarendszerünket valamilyen probléma esetén?
6.Vezetett meditáció, mely hozzásegít a felsőbb szintekkel való kapcsolatfelvételhez. (Beavatás) Ez megfelel az Angyali erőterek tanfolyam céljainak is: aki szeretne saját felső angyali részével kapcsolatba kerülni, az tulajdonképpen a mennyországi rezgésállapotot valósítja meg fizikai síkon. Ez a célja az egész fizikai létünknek. 
          
         Továbbá a 7 fő témakör +3-7 nap SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÓ KÉPZÉS!  Egyéni vállalkozói kiváltható!            /Reflexterületek és meridiánok ismerete, meditációs tisztítása./
A tanfolyamok helyszíne: Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 44-46. III/23.
Jelentkezés: 06-30-542-92-73,   34-14-937     
A tanfolyam kedvezményes díja: 18 000 Ft/nap            www.radiesztezia.yolasite.com 

III. Kristálygyógyászat tanfolyam 

Előadó: Majoros János Károly
ETI bionergetika és refloxológia vizsgáztató

1. A kristályok szerepe a világegyetemben. Energia és információ-felvétel, -tárolás, -leadás. Egymástól (látszólag) független élő és élettelen rendszerek energetikai kapcsolata. Szilárd és folyékony kristályok az élő rendszerekben.

2. A természetgyógyászatban alkalmazott módszerek mind energiával és információval  dolgoznak, külsőleg vagy belsőleg:    a)  káros információk  kivonásának módszerei   
b) hozzáadott energiák módszerei : eszközökkel, információ és energiatárolókkal
c)eszköz nélkül: másik személy segítségével.

3. A kristályok programozásának lehetőségei élő és élettelen rendszerekben. A gyógynövények hatékonyságának növelése.

4. A létsíkok szerepe az emberi energiarendszerben (ásványi, növényi, állati, emberi,isteni.) A létsíkok összefüggései az energiaközpontokkal. Az élővilág 8,4 millió létállapota az emberig, mint a tudat fejlődéseinek lépcsőfokai. A kundalini erő szerepe az emberi energiarendszerben az ember tudattisztaságának függvényében.

5. A különböző fajtájú földsugárzások összefüggései az energiaközpontokkal. Hogyan hatnak a földsugárzások a kristályos  rendszerekben? Milyen lehetőségek adódnak a kristályterek energetikai, informatikai módosítására?

6. Az emberi energiarendszerben az asztrológiai planétasugárzások szervekhez és testrészekhez kapcsolódó jelentéstartalma.  A kristályok, főleg az olcsón alkalmazható féldrágakövek és a gyógynövények rezonanciáinak jelentősége.

7.  A kristályok feltöltéséhez szükséges tudatenergia megszerzésének módszerei, előfeltételei:
     - A beavatások szükségessége a magasabb energetikai és információs terek harmonizálásához.
         - A dimenzió -vezérlő tudaterő fogalma.
         - Életmód, táplálkozás
         - Az asztrológiai feltételek időszakai
         - A pozitív motiváció: a lények segítése

8.  Meditációs gyakorlat. Vezetett meditáció, mely hozzásegíti a résztvevőket a magasabb információs terekkel való kapcsolathoz. Energiarendszerük tisztul, harmonizálódik a meditáció következtében, többéves betegségeik, konfliktusaik hatása nagymértékben csökken.

9. A beteg, az orvosilag egészségesnek tekintett átlagember és a meditációs technikákat alkalmazó energiarendszerének különbségei az asztrológiai radiesztézia tükrében.

10. A feltöltött kristályokkal való tér-harmonizáció. Miért szükséges legalább 21 féle kristály? Energiaterek létrehozásának konfigurációi.  Az enegiatér besürítésének mértéke a különböző típusú földsugárzások esetében.

11.  A kristályterekkel való munka veszélyei, visszahatásai. Kinek javasolt és kinek nem az ezzel való tevékenység?

12. A láb és kéz reflexzónák energetikai tisztítása kristálykeverékek segítségével. ( A zónákban tárolt földsugárzások és od- kapcsolatok viszonyai.)

13. A meridiánok energetikai blokádjainak feloldása kristálykeverékek segítségével.

14. Sajátmagunk vagy mások energetikai harmonizálása a szervezetből kikerült szilárd vagy folyékony halmazállapotú végtermékek, kiválasztási termékek információi által. Vizeletterápia alkalmazása a vizelet elfogyasztása nélkül.

15. A kiválasztási termékekre vagy magunk illetve mások által viselt kristályokra való ráhangolódás módszerei megváltozott tudatállapotban (alfában): harmadik szemes ráhangolódás pásztázással, rezonanciakereséssel érzelmek vagy planétasugárzások szerint.

16.  A magunk és mások feltöltésének módszerei az előző pontokban diagnosztizált rezonanciáik alapján. A folyékony (vízbázisú) vagy szilárd kristályok feltöltése, tisztítási módszerek. Fénymeditáció, mantrameditáció, a cselekvő, a cselekvés és a cselekvés tárgyának egysége.

A tanfolyamok hétközben és hétvégén is vannak, 10-től 18 óráig , 18 000 Ft/nap. Nyugdíjas, diák kedvezmények.
Jelentkezni a 06-1-341-49-37-es telefonon lehet. Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 44-46. III/23. 

IV. Kristálygyógyászati tanfolyam II. (gyakorlati rész) 

A tanfolyam helye: H1073 Budapest, Erzsébet krt. 44-46. III./23. 
ideje: 2008. január 20. vasárnap, 10-18 óráig
előadó: Majoros János Károly
ára: 18 000Ft (csoportos, diák, nyugdíjas kedvezmény)

Ez a tanfolyam a 2007. december 9-i alapozó előadás folytatása. Az alapozón résztvevők a következőket ismerték meg:
1. Az emberi energiarendszer felépítése.
2. Milyen tisztítási, feltöltési módszereket alkalmazhatunk csakra, szerv, érzelem és planétasugárzások szerint.
3. Vezetett meditációval magas szintű energia-csatorna nyitást, azaz beavatást kaptak, ami többszázszoros energiaszintet ad az átlagemberhez képest.
A 2008.január 20-i tanfolyamon a már tisztultabb energiarendszerű résztvevők:
1. Olyan gyakorlatsorozatokon vehetnek részt, amelyeken főleg tenyérrel-ujjbegyekkel érzékelhetik a különböző kristányok energiaterét. Először még az adott kristály feltöltés előtti állapotát, majd egy töltött állapotot hogyan tudunk ellenőrizni.
2. A résztvevők energiarendszerének további tisztítási módszerei, az energiablokádok felismerése és tisztítása. Ugyanis saját energiacsatornái erőssége és tisztasága szerint képes valaki feltölteni egy kristályt. A kristályokat ily módon energia-akkumulátorként használjuk.
3. A különböző kristályok anyagszerkezete és a szervekre, testrészekre való hatásuk összefüggései.
4. Néhány elterjedtebb betegség például: allergia, asztma, izületi problémák, meddőség, stb. kezelési útmutatója kristályokkal.
Folytatásként 2008 február 3-án vagy 10-én a következő témakörök lesznek.
1. A január 20-án tanult módszerek tökéletesítése, fejlesztése.
2. Állapotfelmérés szervek szerint, reflexzónák és meridiánpontok szerint magunkon és másokon.
3. A Majoros-féle "3 sáv" módszere. (lábfej-kézfej-test)
4. Születési horoszkóp egyszerű felhasználása az állapotfelmérésnél.
2008. február 28-ai tanfolyam témakörei:
1. Miután a kristálygyógyászat az alsó művelendő mezőben dolgozik (éterikus test), ezért a középő és felső művelendő mezőt, azaz az asztrál és mentál szintet meditációval tisztítjuk.
2. A meridiánpontokban és a reflexzónákban letárolt mentális üzenetek tisztítása ez életben fogantatástól.
3. Előző életi szüleink mentális üzeneteinek a tisztítása.
További tanfolyamok : a résztvevők felvetődő elméleti és gyakorlati kérdéseire válaszolnak.

Jelentkezni telefonon, e-mailben lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

V. Asztrológia tanfolyam

ASZTROLÓGIA TANFOLYAM
Majoros János előadásában 3x8 órás asztrológia tanfolyam
bioenergetikai és meditációs ismeretekkel bővítve
I. Az asztrológia energetikai megközelítése
I/1. Az emberi energiarendszerben mikrokozmosz - makrokozmosz analógia alapján hogyan hatnak az asztrológiai planétasugárzások?
I/2. Testrészek - szervek tudati - érzelmi jelentéstartalmai, az állatövi jegyek és planétasugárzások megfeleltetésével.
I/3. A Hold egészségügyi és egyéb hatásai (műtétek optimális idejének meghatározása, nők havi vérzésének szinkronizációja ill. helyes beállítása, balesetek elkerülése).
II. Csillagászati alapismeretek
II/1. Égi mechanika, Naprendszer, planéták
II/2. A Hold mozgásai, fázisai, fogyatkozások
II/3. A Plutó feletti ún. "hipotetikus planéták" és a kisbolygók szerepe, valamint ezek energetikai jelentősége
III. A horoszkóp felállítása (A)
III/1. A horoszkóp felépítése, a házak jelentése
III/2. A planéták a jegyekben, az efemerida táblázat használata
III/3. Az állócsillagok helyzete és jelentése
IV. A horoszkóp felállítása (B)
IV/1. Születési hely és idő, az időzónák, téli és nyári időszámítás
IV/2. Az ascendens meghatározása egyszerűen csillagórával, ill. táblázat alapján (számítással csillagidőből).
IV/3.a: A horoszkóp elkészítése a házcsúcsok és a planéták helyzetének ismerete alapján.
IV/3.b: Számítógépes program egyszerű használata
V. A horoszkópelemek értelmezése (A)
V/1. A planéták természete, jelentéstartalma, energetikája
V/2. Az állatövi jegyek jelentéstartalma, energetikája
V/3. A planéták a jegyekben, a planéták fényszögeinek egyszerű energetikai értelmezése
VI. A horoszkópelemek értelmezése (B)
VI/1. Hogyan tudnak az elkészített horoszkóp alapján következtetéseket levonni a házak és ezekben elfoglalt planéták helyzete szerint a szülött magánéleti, anyagi, kommunikációs, utazási, otthon, gyerekek, szerelem, munka és betegség, házasság, szerződés, stb. viszonyai kapcsán.
VI/2. A primér direkció módszere (1° = 1 év)
VI/3. A szekundér direkció módszere (1 nap = 1 év)
VII. A horoszkóp pontosítása
VII/1. A születési napszak sem ismert, arc- és testfelépítés alapján hogyan következtethetünk a születési jegyre?
VII/2. A születési idő óra pontossággal ismert, a házcsúcsok pontosítása életesemények alapján (utazás, költözés, munkahelyváltozás, házasságkötés, gyermekszületés, kórházi tartózkodás) 1-2° pontossággal.
VII/3. A házcsúcsok további pontosítása primér direkcióval tizedfok pontossággal
VIII. Hogyan használhatjuk fel a horoszkópelemeket energetikai diagnosztikaként a jövőbeli konfliktusok elkerülésére?
VIII/1. A horoszkóp diszharmónikus elemei mely testrészekre, szervekre utalnak, az ezekhez tartozó reflexzónák, ill.meridiánok energetikai tisztítása minimum asztrálsíkon
VIII/2. A diszharmónikus horoszkópelemek tisztítása meditációval kauzálsíkon
VIII/3. A külvilág jelzésrendszerét (konfliktusait) hogyan használjuk fel az egyéni horoszkóp értelmezésében, javításában? (Pl. kommunikációs akadály: telefon elromlása vagy levél elveszése; 3. ház jelentéstartalma. Ilyenkor testvérekkel, szomszédokkal kapcsolatban célszerű meditációs tisztítást végezni!)

Javasolt az asztrológia 3x8 órás tanfolyam előtt vagy után a bioenergetika alapozó (8 óra), a radiesztézia alapismeretek (8 óra), és a meditációs alapismeretek (8 óra) tanfolyamokat is elvégezni!
Majoros János
1073. Budapest VII. ker. Erzsébet krt. 44-46. III/23. Tel: 341-49-37
 

VI. Találkozás önmagad angyali lényével. Majoros János ETI vizsgáztató tanfolyama

A tanfolyam témakörei


1.A hét szféra és a mennyország felépítése. Szférákhoz tartozó érzelmi-tudati állapotok.

2.Miért célszerű a szférák káros érzelmeit átalakítani, harmonizálni? 

3.Milyen energiaszinten, tudatszinten vagy szférában helyezkednek el az igazi angyali erőmezők?

4.Milyen az angyali tudatállapot? Angyali tulajdonságok, szerepek, feladatok.

5.Hogyan válhat valaki angyallá? Lehet-e valaki fizikai testben angyal?

6.A mennyországi állapot megvalósítása a fizikai síkon.

7.Milyen módokon segítenek az angyalok? Hogyan veszik fel ők a kapcsolatot a fizikai világgal?

8.Hogyan vehetjük fel mi a kapcsolatot az angyalokkal?

9.Az angyali  erőterekkel való kapcsolatfelvétel célja és módszerei.

10.Az angyali erőterek I-IV. beavatásai. Ezek méregtelenítő és sorstisztító hatása szervi, érzelmi és mentál szinten.Jelenkezés a 06-30-542-92-73-as vagy a 34-14-937-es telefonszámon.

Tanfolyam helyszíne: Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 44-46. III. em. 23.www.radiesztezia.yolasite.com